• 24 משרביות
פרגולה עם דוגמת משרביה מפח פלדה חיתוך בלייזר לפי קווץ מתוכנן