• 23 משרביות
פרגולות עם דוגמת משרביה מפח פלדה חיתוך בלייזר לפי קווץ מתוכנן