• משרביות 22
מעקה עם דוגמת משרביה, עם חלק פנימי מפח פלדה בחיתוך בלייזר לפי קובץ מתוכנן