מעקה ברזל, רגליים ומאחז יד מפלח, קו תחתון-עליון מפרופיל משולב עם קווים אנכיים מפסי עץ בוק מגוון וכבלים ביניהם בצורה אלכסונית