מעקה מברזל, דוגמת סקציה סגורה עם רשת מכבלי נירוסטה, רגליים ומאחז יד מפלח, מסגרת עבור רשת מצינור.