מעקה ברזל, דוגמת פח פלדה, חיתוך בלייזר לפי קובץ מתוכנן-משרביה, רגליים, קו תחתון-עליון ומאחז יד מפלח