מעקה ברזל, דוגמת סקציה סגורה ברשת מעוינים אופקיים בתוך מסגרת מפרופיל רשת, רגליים וקו תחתון מפלח, מאחז יד מפרופיל