מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים מברזל מרובע עם פרזולים דקורטיביים, קו תחתון-עליון מפלח