מעקה ברזל, דוגמת סקציה סגורה עם רשת במסגרת מפרופילים, רגליים, קווים תחתונים ועליונים ומאחז יד מפלח