מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים מפרופיל מרובע עם פרזולים, קו תחתון-עליון מפלח