מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים מפרופיל מרובע עם פרזולים, רגליים מפרופיל, מאחז יד עם זנב, קו תחתון-עליון מפלח