מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים מפרופיל מרובע, רגליים, מאחז יד, קו תחתון-עליון מפלח