מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים מפלח, מאחז יד וחלק תחתון הבנוי בצורה מדורגת מפלח