מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אנכיים עם רווחים קשורים חלקית בצורה אופקית בחלק העליון והתחתון מפרופיל מרובע, מאחז יד מפרופיל, רגליים מפלח