• מעקות זכוכית 13
מעקה זכוכית, מחובר בתוך סקציה בצדדים עם פרופילי "ח", רגליים מפלח נירוסטה, מאחז יד מצינור נירוסטה