• מעקה זכוכית 4
מעקה זכוכית, מחובר בתוך הסקציה בצדדים עם פרופיל מרובע,קו תחתון מפלח,רגלים מפרופיל,מחז יד מעץ