קונסטרוקציית מדרגות, קורה ישרה צדדית, מדרכים קונזוליים מפח פלדה מרוג מכופף, מעקה מפרופיל, חלק מקונסטרוקציה