קונסטרוקציית מדרגות לולייניות-ספירליות, קורה מרכזית מדורגת מפרופיל פלדה, מדרכי עץ בוק מגוון, מעקה ברזל