מעקות זכוכית

1. מעקה זכוכית, מחובר עם מחזיקי זכוכית מאלומיניום בתוך בסיס מצינורות נירוסטה
1. מעקה זכוכית, מחובר עם מחזיקי זכוכית מאלומיניום בתוך בסיס מצינורות נירוסטה
1. מעקה זכוכית, מחובר עם מחזיקי זכוכית מאלומיניום בתוך בסיס מצינורות נירוסטה
1. מעקה זכוכית, מחובר עם מחזיקי זכוכית מאלומיניום בתוך בסיס מצינורות נירוסטה