שערים עשויים מפרופילים, פלחים ופחים מכופפים, חלק עליון מרשת כבלי נירוסטה.