מעקה ברזל, דוגמת סקציה סגורה עם צורות ח' מפרופיל מרובע, רגליים, קו תחתון-עליון ומאחז יד מפלח