• מעקות-4
מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אלכסוניים מכבלים, רגליים ומאחז יד מפלח, קו תחתון-עליון מפרופיל עם פס חיזוק מתחת ומעל