מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אופקיים מפרופיל עגול, רגליים ומאחז יד מפלח, מאחז יד נוסף מצינור