מעקה ברזל, דוגמת מלבנים מחוברים מעל האיקס מפרופיל מרובע, מאחז יד ורגליים מפלח, משולב עם מלבן ומאחז יד מעץ בוק מגוון