מעקה ברזל, דוגמת קווים ישרים אופקיים מפרופיל מרובע, רגליים מפלח, מאחז יד מפרופיל