מעקה נירוסטה, דוגמת קווים ישרים אנכיים מפרופיל עגול, קו תחתון-עליון גם מפרופיל עגול, רגליים ומאחז יד מצינור