מעקה נירוסטה, דוגמת קווים ישרים אופקיים מפלח, רגליים ומאחז יד מאותו פלח