מעקה נירוסטה, דוגמת קווים ישרים אנכיים מצינור, קו תחתון-עליון ומאחז יד גם מצינור בקוטר גדול יותר