מאחז יד מנירוסטה עשוי מצינור, כולל צורות ר' עם פלטקות תלויות על הקיר