קונסטרוקציית מדרגות, קורה מרכזית ישרה מפרופיל פלדה, מדרכי עץ בוק מגוון רחבים נכנסים לתוך הקורה, מעקה ברזל