קונסטרוקציה של גרם מדרגות קורה מרכזית, ישרה מפרופיל פלדה, מדרכים מצמנט בורד, מעקה ברזל