מעקה נירוסטה, דוגמת קווים אופקיים מפרופיל עגול, רגליים ומאחז יד מצינור